Održan 1. SOS Dizajn Festival u Sarajevu

U nedjelju, 4.11. 2012. zatvoren je prvi SOS Dizajn Festival u Sarajevu.

Studenti organiziraju Sarajevo Dizajn Festival je ‘edukativno izložbena manifestacija koju iniciraju i organiziraju studenti odsjeka grafičkog i industrijskog dizajna Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu’.  Njegov primarni cilj jest promicati dizajn u društvu te povezati iskusne profesionalce sa mladim dizajnerima u regiji i u svijetu.

Otvorenje festivala održano je u srijedu, 31.10. u galeriji Akademije likovne umjetnost. Bogat program održan tokom naredna četiri dana sastojao se od predavanja, radionica, izložbi te čak dvije Pechu Kucha noći. Među gostujućim predavačima bili su naši Dejan Kršić, Feđa Vukić, Davor Bruketa, Nikola Žinić te kreativni kolektivi Numen/For Use i Rational International.

Prvi dan festivala obilježilo je gostovanje „Davor Bruketa vs. Nikola Žinić“ u Kino Meeting Pointu, te je tokom večeri istoga dana otvorena izložba „Poster Art“ Slavimira Stojanovića.

Tokom drugog dana festivala, posebno zanimljivo bilo je predavanje slovenskog dizajnera Boštjana Botas Kende, „Signalizacija – identitet grada“, u kojem je istaknuta važnost aktivne uloge rada grafičkih dizajnera u oblikovanju kako vizualnog identiteta grada, tako i odnosa u društvu. U večernjim satima bila je održana prva od dvije Pechu Kucha noći, tokom koje je održano sveukupno 8 prezentacija.

Feđa Vukić održao je predavanje „Grad kao tržišna marka“ trećeg dana festivala, te je Nikola Radeljković iz kolektiva Numen/For Use u Kino Meeting Pointu pružio uvid u razvoj njihove profesionalne karijere. Također u Kino Meeting Pointu, Dejan Krešić je nešto kasnije predavanjem „Socijalizam i modernost – grafički dizajn u periodu socijalističke modernizacije“ objasnio način na koji je oblikovanje dizajna u Jugoslaviji bilo uvjetovano socijalizmom. Druga Pechu Kucha noć sastojala se od još 8 održanih prezentacija.

Četvrti dan festivala bio je ujedno i zadnji, te je SOS Dizajn Festival završen nakon predavanja hrvatskog dizajnerskog kolektiva Rational International i finalnih prezentacija studentskih radionica.