Održana druga HOWtoWOW radionica o marketinškoj metrici

Robert Shaw u petak je održao drugu po redu radionicu HOWtoWOW marketinške akademije na temu marketinška metrika

Robert Shaw u petak je održao drugu po redu radionicu HOWtoWOW marketinške akademije na temu marketinška metrika. Za ovu poludnevnu radionicu bilo je zainteresirano preko 80 sudionika koji su marljivo računajuči i preračunavajuči brojke i kreirajući tablice, uspješno pratili Roberta i nova znanja o strukturiranju marketinških modela, marketinškim teorijama, raspodjeli marketinških budžeta, odabiru komunikacijskih kanala i vrstama istraživanja.

Kao i uvijek, po završetku ove visoko interaktivne radionice, ponudili smo polaznicima upitnike o zadovoljstvu održanim treningom kojeg su ocijenili vrlo dobrom ocjenom. Najviše pohvala polaznici su uplatili na račun interaktivnosti treninga, a većina sudionika za radionice je saznala online (putem maila, weba ili newslettera). Pohvalu zbog neobično visokog stupnja sudjelovanja zaradili su i sami polaznici od prezadovoljnog predavača.

Pogledajte fotogaleriju

Downloadajte prezentaciju: how-to-wow.hura.hr/files/2012/06/prezentacija.zip