Pa kud baš sad? – Kampanja Croatia osiguranja i agencije Bruketa&Žinić OM

Croatia osiguranje najveće je i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Osnovano je davne 1884. godine kao Croatia zadruga koja je nudila osiguranje od posljedica požara. Danas, više od 130 godina nakon osnutka, Croatia osiguranje posjeduje najširu mrežu za prijavu i procjenu šteta te višegodišnje iskustvo i stručnost.

S obzirom na to da je u Hrvatskoj osigurano manje od 20% kućanstava, kampanjom je bilo potrebno kod potencijalnih korisnika osvijestiti potrebu za osiguranjem imovine. Ovako mali postotak osiguranih kućanstava rezultat je tradicionalnog uvjerenja naših sugrađana da se nezgoda ne može dogoditi baš njima.

Istovremeno prisutna je i pogrešna percepcija da je za osiguranje privatne imovine potrebno izdvojiti znatne iznose osiguranja, a javnost često pogrešno zaključuje da su stvari kućanstva osigurane policom stambenog upravitelja.

Serijom spotova “Poplava” i “Požar” dramatiziran je trenutak neočekivanog i nepredvidljivog dolaska nezgode, uvijek baš u krivi trenutak.

AUTORSKI TIM:

agencija: Bruketa&Žinić OM

naručitelj: Croatia osiguranje

direktorica marketinga i korporativnih komunikacija za Stratešku poslovnu jedinicu Osiguranje (Adris Grupa): Maja Weber

voditeljica marketinških komunikacija: Zrinka Jugec

kreativni direktori: Davor Bruketa, Siniša Waldinger, Ivan Čepelak

strateški planeri: Ivan Tanić, Tea Silvia Vlahović

account direktorica: Martina Ivkić

art direktorica: Mirna Ptiček

copywriter: Ivan Pavičić

dizajner: Alen Lipuš

account executive: Sanja Zanki

digitalni strateg i distributer: Marko Matejčić

produkcija: Centralna jedinica

redatelj: Miša Terzić