Poziv na sudjelovanje na izložbi hrvatskog dizajna 0708

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva na sudjelovanje na Izložbi hrvatskog dizajna 0708

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva na sudjelovanje na Izložbi hrvatskog dizajna 0708, koja će se održati tijekom rujna i listopada 2008. u Zagrebu, a potom i u drugim gradovima. Selektirani radovi bit će predstavljeni i u Pregledu hrvatskog dizajna 0708. Rok za prijavu radova: 6. lipnja 2008.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA
Izložba će se otvoriti krajem rujna 2008. u Zagrebu naZagrebačkom velesajmu, a Konvencija te dodjela nagrada održat će sepočetkom listopada u Rovinju.

KATEGORIJE
1. Dizajn vizualnih komunikacija
2. Produkt/industrijski dizajn
3. Modni dizajn
4. Koncept

PRAVO SUDJELOVANJA
Prihvaćaju se radovi nastali od 21. travnja 2006. do 30.svibnja 2008.
Pravo sudjelovanja imaju svi autori s boravištem u RH, autori čijedjelovanje na bilo koji način pripada hrvatskom kulturnom krugu,kao i inozemni autori s projektima nastalim za naručiteljaregistriranog u RH.
Na izložbu se mogu prijaviti i studentski radovi u dogovoru smentorom.

SELEKCIJA RADOVA
Odabir pristiglih radova obavlja Selekcijska komisija,koju čine:
Lana Cavar, grafička dizajnerica
Željko Serdarević, dizajner
Koraljka Vlajo, voditeljica zbirki dizajna u MUO-u
Ante Tonči Vladislavić, red. prof., TTF

ROKOVI
Radovi se zaprimaju od 2. do 6. lipnja 2008. u vremenu od10 do 18 sati, a mogu biti poslani poštom, odnosno dostavljeniputem kurirske službe ili osobno. Radovi poslani poštom trebajupristići do 2. lipnja 2008.

Radovi se zaprimaju na adresi: HDD, Ilica 69, 10000 Zagreb (snaznakom ‘Izložba 0708’).

REZULTATI SELEKCIJE
Popis radova koje je odabrala Selekcijska komisija bit ćeobjavljen na www.dizajn.hr

PITANJA
Sva pitanja u vezi prijave radova mogu se postaviti na [email protected]


SVE DETALJNIJE INFORMACIJE O IZLOŽBI KAO I DOKUMENTACIJU ZAPRIJAVU MOŽETE NAĆI NA:

http://dizajn.hr/#281