Kroz program Kreativna Europa 2,2 milijarde eura usmjerit će se prema kulturnom sektoru i kreativnoj industriji

Jaume Duch Guillot, glasnogovornik i generalni direktor komunikacija Europskoga parlamenta, u razgovoru za Dane komunikacija otkrio je niz zanimljivosti o komunikacijskim strategijama Europskoga parlamenta, a osvrnuo se i na pitanja potpora kreativnom sektoru.

U razgovoru Communicating Europe 2021 organiziranom u suradnji Europskog parlamenta i Dana komunikacija 25. studenog, Jaume Duch Guillot, glasnogovornik i generalni direktor komunikacija Europskoga parlamenta, i Kristina Laco, direktorica Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri te članica Uprave HURA-e dotakli su se ključnih pitanja krizne komunikacije, prilagođavanja strategija te planova za budućnost Europskoga parlamenta.

Foto: Daina le Lardic/Europski parlament i Jurica Galoić/PIXSELL

U dinamičnom razgovoru Duch Guillot je objasnio način funkcioniranja komunikacijskih kanala Europskog parlamenta usmjerenih prema informiranju javnosti o radu Institucije te boljem povezivanja zastupnika i građane diljem Europe. Podsjetio je i na izjavu predsjednika EP-a Davida Sassolija kako pandemija i virus ne mogu zaustaviti demokraciju, što je postao svojevrsni moto Europskoga parlamenta kojim se dodatno ističe velika odgovornost prema građanima, kako u postupcima tako i u komunikaciji.

Duch Guillot je rekao kako je u počecima pandemije – u skladu sa stavom koji su istovremeno isticali predstavnici komunikacijske industrije u Hrvatskoj – bilo važno sve komunikacijske kanale držati otvorenima budući da su oči mnogih bile uprte prema Bruxellesu i reakciji EU-a. Govoreći o prilagodbi novim okolnostima, izdvojio je ulogu tehnologije te činjenicu da su se događaji iz fizičkih lokacija premjestili u digitalnu sferu ili postali hibridni. Time su premošćene geografske zapreke u organizaciji te je povećan broj sudionika i doseg, pojasnio je generalni direktor komunikacija Europskog parlamenta.

Foto: Daina le Lardic/Europski parlament

Na pitanje Kristine Laco o podršci kreativnoj i komunikacijskoj industriji, Jaume Duch Guillot istaknuo je da se Europski parlament izborio za 2,2 milijarde eura više za program Kreativna Europa u sklopu idućeg Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a 2021 – 2017. Ovaj je program podrška za kreativni i kulturni sektor, a njime je obuhvaćena i komunikacijska industrija. Osim toga, podsjetio je i na paket od 750 milijardi eura koji će se tijekom sljedeće dvije do tri godine rasporediti u zemljama članicama EU-a radi lakšega nošenja s posljedicama pandemije.

Duch Guillot se osvrnuo na projekt #StrongerTogetherEU kojim Europski parlament radi na promicanju solidarnosti i društvene odgovornosti, te na rad lokalnih ureda EP-a u državama članicama. Pohvalio je pozitivan primjer Ureda Europskoga parlamenta u Zagrebu rekavši kako uspješno prilagođava komunikaciju Institucije nacionalnim posebnostima i prioritetima.

Cijeli razgovor i dalje je dostupan na Facebook stranicama Dana komunikacija i Europskoga parlamenta.