S devet novih agencija članstvo HURA-e uvećano za 33%

Hrvatskom udruženju društava za tržišno komuniciranje početkom godine pridruženo je devet novih članica, agencija specijaliziranih za odnose s javnošću, digital i dr.

Broj članica u HURA-i tako je porastao za 33%. Riječ je o najvećem povećanju dosad, a kojim su u udruženje integrirane agencije koje su dosadašnjim radom i razvojem izrazito doprinijele domaćoj industriji tržišnih komunikacija – Millenium promocija, IM&C, 404, Colić, Laco i partneri, Organizacija, Studio Sonda, I to nije sve!Seek&Hit i ENTG.

Proširenjem članstva HURA je nastavila integraciju digitalnih, ali i agencija za odnose s javnošću te ostalih agencija koje se bave tržišnim komunikacijama. Daljnju integraciju istaknutih hrvatskih agencija, udruženje će nastaviti i kroz 2017. godinu.