Struka preporučuje: do 4 agencije na natječajima

WFA, EACA i udruženja regije preporučuju da oglašivači u zadnji krug natječaja pozivaju najviše 4 agencije

1234Beograd, Ljubljana, Skoplje, Zagreb, 10. listopada 2016. – Strukovna udruženja iz sektora tržišnog komuniciranja Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije podržala su preporuku Svjetskog udruženja oglašivača (WFA) i Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje (EACA) da oglašivači na natječaje za izbor marketinške agencije pozivaju najviše 4 agencije. U preporuci stoji da je uputno pozvati tri agencije plus jednu s kojom oglašivač trenutno surađuje.

Važno je istaknuti kako se 3+1 preporuka odnosi tek na treću i završnu fazu pozivnih natječaja koja zahtijeva značajniji angažman financijskih i ljudskih resursa. U prethodnim fazama natječaja struka se zalaže za pozivanje broja agencija kojeg sami klijenti odrede, primjerice u prvoj kada se sugerira analiza i pregled stanja na agencijskom tržištu, upoznavanje s agencijama, ili drugoj kada oglašivač traži detaljnije informacije o samim agencijama, njihovim timovima i radovima kao i kada se mogu očekivati okvirne financijske ponude. Ako se u završnoj fazi natječaja poziva veći broj agencija, oglašivaču izbor može biti složen i težak, a trošak natječaja znatno veći.

Za pozivanje 3+1 agencija na natječaje zalažu se Svjetsko udruženje oglašivača (WFA) i Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (EACA) zbog čega je preporuka važeća na nivou čitave Europe. Preporuku podržavaju i promiču strukovna udruženja iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije koja uključuju Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje (HURA), Makedonsku asocijaciju agencija za marketing (MAAM), Slovensku oglašivačku zbornicu (SOZ) te Udruženje za tržišne komunikacije Srbije (UEPS).

Iz tog razloga, unapređenje natječajnog procesa i pozivanje maksimalno 3+1 agencije na natječaje bit će tema panel diskusije na ovogodišnjem 23. izdanju međunarodnog festivala kreativnosti Golden Drum u Ljubljani. Panel pod nazivom “The competitive pitch: Table for four, and nobody more” održat će se 20. 10. (četvrtak) u 17 sati, a na njemu će sudjelovati Davor Bruketa (HURA), Dejan Nedić (UEPS), Špela Oblak (SOZ), Sašo Pešev (MAAM) i Senad Zaimović (BIH).

Smjernice za uspješnu provedbu natječaja razvijene su sa ciljem poboljšanja natječajnog procesa i pružanja još kvalitetnije usluge oglašivačima. One se oslanjaju na međunarodnu praksu sažetu u dokumentu “WFA EACA Pitch Guidelines” koja je usuglašena među oglašivačima u sklopu Svjetskog udruženja oglašivača (WFA – World Federation of Advertisers) i marketinškim agencijama u sklopu Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje (EACA). Smjernice su dostupne za preuzimanje na http://myapps.loc/hura/publikacije/smjernice-o-provedbi-natjecaja/.