“The Future of Work” izvještaj

Nakon održanog webinara o budućnosti radnog mjesta dostupnog ekskluzivno članovima HURA-e, donosimo i detaljni izvještaj o nalazima "The Future of Work" istraživanja koje je pripremio Deloitte.

U rujnu je HURA u suradnji s EACA-om članovima osigurala besplatni webinar naziva “The Future of Work” o posljedicama koje je COVID-19 ostavio na način na koji razmišljamo o poslu i što bi se trebalo promijeniti na bolje u okviru radnog mjesta.

Snimka webinara o budućnosti radnog mjesta i prezentacija već su dostupni članovima HURA-e, a sada donosimo i cjeloviti izvještaj, koji se temelji na nedavnom istraživanju Human Capital Trends tvrtke Deloitte koje je pokazalo da čak 61 % ispitanih rukovoditelja ukazuje na snažan fokus na preispitivanje posla u sljedeće tri godine, što je velika promjena s 29 % prije pandemije.

Detaljne rezultate istraživanja i brojne druge uvide možete naći ovdje.