Uskoro raspisivanje Grand PRix godišnjeg strukovnog natječaja

Hrvatska udruga za odnose s javnošću priprema se početkom siječnja 2013. godine raspisati natječaj za prijavu radova i projekata u sklopu godišnje strukovne nagrade Grand PRix.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću priprema se početkom siječnja 2013. godine raspisati natječaj za prijavu radova i projekata u sklopu godišnje strukovne nagrade Grand PRix.

Predsjednicom žirija imenovana je saborska zastupnica dr. sc. Mirela Holy, dok će potpredsjednik žirija biti Mario Aunedi Medek, direktor i suvlasnik agencije za odnose s javnošću Media Val.

“Izuzetna mi je čast biti na čelu žirija za dodjelu Grand PRix nagrada HUOJ-a s obzirom na činjenicu da je nagrada najveće priznanje koje se dodjeljuje najistaknutijim projektima, pojedincima i tvrtkama u području odnosa s javnošću. Nagradu smatram izuzetno dobrim instrumentom za promociju kreativnih komunikacijskih rješenja te etičkih načela u odnosima s javnošću”, kazala je Mirela Holy. Holy je također naglasila kako dodjelu nagrada smatra hvalevrijednom aktivnošću jer je njen naglasak na originalnosti i kreativnosti.

Strukovna nagrada HUOJ-a, Grand PRix, dodjeljuje se šesti put za najbolja ostvarenja u odnosima s javnošću, kao priznanje za stručnu izvrsnost u osmišljavanju i provedbi strateških komunikacija i odnosa s javnošću u tvrtkama, vladinim institucijama i tijelima lokalne uprave i samouprave, nevladinim udrugama, agencijama za komunikacijski menadžment i odnose s javnošću te pojedincima. Radovi će se prijavljivati u 8 kategorija: Grand PRix za OSJ u javnom sektoru i NVO-ima, Grand PRix za OSJ u velikim tvrtkama, Grand PRix za OSJ u srednjim i malim tvrtkama, Grand PRix za društveno odgovorno poslovanje, Grand PRix za internu komunikaciju, Grand PRix za najbolju lokalnu prilagodbu globalne kampanje, Grand PRix za političku komunikaciju te Grand PRix za digitalnu komunikaciju.

Više informacija o Grand PRix godišnjem strukovnom natječaju možete pronaći na slijedećoj lokaciji: http://www.huoj.hr/aktivnosti-udruge/grand-prix-hr90