Vlada RH zabranila angažiranje agencija za odnose s javnošću u javnom sektoru

„Odlukom Vlade RH prema kojoj se agencije za odnose s javnošću diskriminiraju i stavljaju u nepovoljan tržišni položaj, Hrvatska udruga za odnose s javnošću je šokirana i zgrožena.“, istaknula je Aleksandra Kolarić, predsjednica HUOJ-a.

Upravni odbor HUOJ-a smatra da je ovakva nepromišljena odluka Vlade RH protuzakonita, protuustavna te onemogućava slobodu tržišnog natjecanja. Odluka je također u suprotnosti sa stečevinom Europske unije o slobodnom protoku robe, usluga i kapitala. Upravni odbor HUOJ-a upozorava da se donošenjem ovakve Odluke nanosi ogromna materijalna šteta svim tvrtkama koje se bave odnosima s javnošću kao i svim zaposlenima u njima, a kojima Ustav, kao i ostalim građanima, garantira pravo na rad. HUOJ od Vlade očekuje da stručnjacima odnosa s javnošću kao i svim drugim građanima omogući nediskriminirajuće pravo na rad i poduzetništvo. Upravni odbor HUOJ-a pokrenut će sve pravne mjere da osigura zakonska prava svih stručnjaka odnosa s javnošću i tvrtki koje ih zapošljavaju.

Nadalje, Upravni odbor HUOJ-a smatra angažiranje agencija za odnose s javnošću za pružanje komunikacijskih usluga u javnom sektoru dobrom praksom. Ove agencije zapošljavaju iskusne komunikacijske stručnjake koji posjeduju specifična znanja i imaju iza sebe relevantna, mnogobrojna profesionalna iskustva kako u kriznom komuniciranju, tako i u komunikacijskim kampanjama i drugim područjima. Stoga agencije za odnose s javnošću mogu biti vrlo koristan partner javnoj upravi u komunikaciji djelatnosti i odluka Vlade i ministarstava medijima i građanima. HUOJ je mišljenja da agencije za odnose s javnošću nisu problem, već dapače mogu biti dio komunikacijskog rješenja i javna uprava ih treba angažirati kako za podršku redovnih komunikacijskih aktivnosti, tako i za pojedinačne komunikacijske kampanje ili krizno komuniciranje.

„Kod angažiranja PR agencija u javnom sektoru ključan faktor jest javnost i transparentnost samog postupka, tj. način njihovog angažiranja koje se mora provesti javnim natječajem“, naglašava Aleksandra Kolarić.