Memorandum o razumijevanju “Follow the Money”

HURA je sudionik u važnoj međunarodnoj inicijativi i potpisnik Memoranduma o razumijevanju “Follow the Money”, čiji je cilj minimizirati plasman oglašavanja na web stranicama i mobilnim aplikacijama koje krše autorska prava, sudjeluju u širenju lažnih vijesti ili prodaji krivotvorene robe.

Osnovna načela Memoranduma temelje se na dugotrajnom procesu odluka u kojima je sudjelovalo i Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (EACA) čiji je HURA aktivni član. Preporuča se svim profesionalcima u industriji tržišnog komuniciranja da na temelju vlastite politike i kriterija za procjenu, ne upućuju oglašivačke budžete na takve stranice i mobilne aplikacije.

Memorandum je potpisan u prisustvu potpredsjednika Europske komisije Andrusa Ansipa, a ujedno ga je podržalo Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (EACA), zajedno s ostalim potpisnicima među kojima su Google, Svjetska Federacija Oglašavača (WFA), DoubleVerify, Trustworthy Accountability Group, Europska udruga za kockanje i klađenje, IAB Europe i drugi.