Što agencije trebaju znati o GDPR regulativi

EACA, Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje, je pripremila skup uputa za svoje članice, kako bi ih uputila na ključne promjene koje dolaze s predstojećim zakonskim odredbama i kako bi se iste provele na vrijeme.

Pristup smjernicama omogućila je, između ostalih, koautorica Data Governance & Privacy Engineer te DPO trenerica za GDPR, Aurélie Pols. Ona radi na oblikovanju prakse privatnosti podataka, dokumentiranju tokova podataka, smanjenju rizika vezanih za korištenje podataka i na rješavanju kvalitete podataka.

Smjernice koje je pripremila EACA, možete preuzeti niže.