Istraživanje: Ekonomski značaj oglašavanja u Europskoj uniji

Dokazano je da jedan euro uložen u oglašavanje generira dodatnih sedam eura za BDP.

U vrijeme povećanog pritiska regulatora na industriju oglašavanja, objavljeni su rezultati izvještaja kojeg je proveo Deloitte kojim je dokazano da:

-oglašavanje potiče BDP (1 EUR uložen u oglašavanje generira 7 EUR-a BDP-a)

-oglašavanje stvara radna mjesta (5.8 mil tj. 2.6% ukupnih radnih mjesta u EU)

-oglašavanje omogućava visokokvalitetne poslove (prosječna bruto dobit u sektoru medija i oglašavanja iznosi 34.000 EUR spram prosjeka EU od 22.000 EUR)

-oglašavanje potiče tržišno natjecanje i inovaciju

-oglašavanje financira medijske i internetske usluge (75% radijskog i 40% TV prihoda dolazi iz oglašavanja).

Izvještaj predstavlja konkretan i opipljiv dokaz velikog značaja tržišnih komunikacija za ekonomiju u Europi.

„Vrijednost oglašavanja“, prvi europski izvještaj čiji je cilj ukazati na ekonomske i društvene doprinose oglašavanja, potvrdio je ključnu ulogu ove industrije na tržištu Europske unije u segmentima BDP-a, tržišta rada i dostupnosti različitih vrsta sadržaja široj populaciji.

Izvještaj je naručila Svjetska federacija oglašivača i proveo Deloitte. U njemu stoji kako jedan euro uložen u oglašavanje generira dodatnih sedam eura za BDP, a iznos uložen u oglašavanje u 2014. godini činio je 4,6% sveukupnog BDP-a Europske unije. Uz BDP, pozitivna korelacija između investicija u oglašavanje i stanja u gospodarstvu vidljiva je i na temelju drugih ekonomskih pokazatelja. Oglašavanje ima važnu ulogu i na tržištu rada, omogućavajući radna mjesta za gotovo šest milijuna stanovnika Europske unije, što čini 2,6% svih radnih mjesta u EU-u. Uz ekonomske čimbenike, doprinos ove industrije vidljiv je i u širem društvenom segmentu s obzirom na to da građanima EU-a daje pristup vijestima, zabavnim sadržajima i komunikacijskim alatima za nisku cijenu ili besplatno.

Istraživanje „Vrijednost oglašavanja“ potvrdilo je važnost ove industrije za zapošljavanje, zatim za poticanje konkurentnosti i inovacija, daljnji razvoj kulturnog sektora i za gospodarstvo u cjelini. S obzirom na rezultate istraživanja u kontekstu Europske unije i prema stanju na hrvatskom tržištu, može se očekivati daljnji porast broja investicija u sektor oglašavanja.

Rezultati istraživanja su u cjelosti dostupni za download.