Budućnost u Adrisu i Vremenski trezor najbolje web-marketing kampanje 2015

Agencija Bruketa&Žinić OM osvojila je dvije Masterweb nagrade za najbolje web-marketing kampanje 2015 i to za Budućnost u Adrisu i Vremenski trezor.

masterweb15t2Agencija Bruketa&Žinić OM osvojila je dvije Masterweb nagrade za najbolje web-marketing kampanje 2015 i to za Budućnost u Adrisu i Vremenski trezor, kampanje realizirane u suradnji s Adris grupom, odnosno Zagrebačkom bankom. Nagrade su dodijeljene u Zagrebu 19. studenog u okviru konferencije Web::strategija 16 – Laboratorij digitalnog marketinga. 

Žiri je odabir navedenih kampanja obrazložio ovim riječima: “Adris je od “običnog” natječaja za posao napravio kampanju dodirnuvši se teme koja je zadnjih nekoliko godina aktualna, a to je iseljavanje mladih obrazovanih ljudi u potrazi za poslom. Postaviti tu reklamu na lokacije s kojih ljudi putuju daje dodatnu snagu poruci da još ima prilike za dobar posao u Hrvatskoj i da će vam obitelj biti sretna ako ostanete ovdje.”

“Vremenski trezor ima jako jednostavnu, gotovo banalnu poruku. U svijetu koji se sve brže mijenja, tehnologija koja rapidno napreduje i svaki dan je sve neizvjesniji, postoji banka koja već 100 godina posluje stabilno i sigurno bez obzira što se događalo u svijetu i kakve promjene dolazile. Sam vremenski trezor koji se zapečatio na sljedećih sto godina zapravo simbolizira sigurnost koju banka planira pružati u budućnosti, kao što je do sada.”