Djeca Europske unije izložena sve manjem broju reklama prehrambenih proizvoda

Najnoviji rezultati EU Pledge istraživanja, koje su nezavisno proveli Accenture Media Management i Europsko vijeće za oglašivačke standarde (EASA)

Breakfast-club-mai_3097902bNajnoviji rezultati EU Pledge istraživanja, koje su nezavisno proveli Accenture Media Management i Europsko vijeće za oglašivačke standarde (EASA), u usporedbi s 2005. godinom pokazali su:

  • da su u 2014. godini djeca unutar EU bila 88% manje izložena oglašavanju proizvoda, koji ne ispunjavaju prehrambene kriterije, unutar dječjeg programa;
  • da su djeca oglašavanju proizvoda koji ne ispunjavaju prehrambene kriterije unutar cijelog televizijskog programa bila izložena 52% manje;
  • bez obzira na prehrambene kriterije, djeca su u 2014. godini bila 42% manje izložena televizijskim reklamama svih proizvoda 21 prehrambene kompanije u sklopu EU pledge inicijative.

Detaljne rezultate istraživanja možete pogledatii u infografici ili izvještaju.

EU pledge je dobrovoljna inicijativa 21 vodeće prehrambene kompanije o usvajanju pravila odgovornog oglašavanja prema djeci i općenito izlaganju prehrambenih proizvoda ovoj posebno osjetljivoj skupini potrošača. Inicijativa je originalno pokrenuta od strane Svjetske federacije oglašivača kao zajednička obveza industrije prema Platformi za poticanje fizičke aktivnosti i zdrave prehrane EU komisije.