EACA postala supotpisnica Agende 2024 europskih kreativnih i medijskih industrija

Agenda 2024 apelira na dužnosnike Europske unije kako bi se poboljšale regulacije u kreativnim i medijskim industrijama te naglašava njihove ekonomske i kulturalne vrijednosti.

U studenom 2018. EACA (European Association of Communications Agencies) supotpisala je Agendu 2024 koju je izradila Creative Media Business Alliance. Agenda daje pregled vizije i očekivanja od europskih kreativnih industrija te se obraća kreatorima politika EU-a dok se oni pripremaju za novi politički mandat (2019. – 20124.). Dokument je službeno predan Manuelu Mateu, članu kabineta Mariye Gabriel, povjerenice EU-a za digitalnu ekonomiju i društvo 5. prosinca 2018.

Dokument poziva države članice EU-a, buduće povjerenike EU-a te trenutne članove Europskoga parlamenta da, među ostalim, donesu jasnu i buduću regulaciju te osiguraju da online posrednici poduzimaju odgovarajuće korake u borbi protiv piratstva. Naglašava ekonomske i kulturalne vrijednosti europskih kreativnih i medijskih industrija u vremenima kada se raspravlja i pregovara o novim političkim prioritetima.

The Creative Media Business Alliance (CMBA) neformalni je savez koji od 2004. obuhvaća trgovačka udruženja i pojedinačna poduzeća koja djeluju u sektoru tržišnog komuniciranja, emitiranja, filma, glazbe i izdavaštva. EACA doprinosi savezu kao predstavnica agencija i njihovih kreativnih kampanja.

Agendu 2024 možete pregledati na poveznici.