Europske agencije i dalje se bore s ekonomskim izazovima

Nastavno na postojanu 2011. godinu, komercijalne komunikacijske agencije diljem Europe prognoziraju nepromijenjeno stanje u tekućoj godini.

Nastavno na postojanu 2011. godinu, komercijalne komunikacijske agencije diljem Europe prognoziraju nepromijenjeno stanje u tekućoj godini. Prema Pan-europskoj anketi o budućnosti agencija provedenoj od strane EACA-e, samo 22% agencija predviđa rast njihovih tržišta u 2012. godini.

EACA istraživanje u kojem su sudjelovali članovi nacionalnih asocijacija, pokriva tri glavna područja:

  • Poslovni barometar za 2011.
  • Promjene u ponašanju klijenata
  • Razvojne mogućnosti u 2012.

O rezultatima više u prezentaciji EACA-e, te priopćenju za medije.