HURA i AEM surađuju na pripremi Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

Hrvatsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (HURA) i Agencija za elektroničke medije (AEM) surađuju na pripremi Preporuka za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija.

preporuke hura aemHrvatsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (HURA) i Agencija za elektroničke medije (AEM) surađuju na pripremi Preporuka za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija.

Preporuke se, između ostalog, bave aspektima medijskog utjecaja pa tako i oglašavanja djeci. Donose smjernice za medijske djelatnike koje će pomoći prepoznavanju potencijalno štetnog sadržaja u oglasima te proizvode i usluge koji se ne bi smjeli oglašavati u programima za djecu. Ove preporuke, u skladu su s inicijativama EU oko zaštite djece i mladih.

Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija prvenstveno se donose kao pomoć i smjernice medijima u provedbi Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima, a djelomično su i savjeti roditeljima u medijskom odrastanju njihove djece, nastavnicima u nastavi te služe kao poticaj jačanju medijske pismenosti.