HURA objavila 5P – vodič zašto je sada posebno važno nastaviti komunicirati

Radna skupina HURA-e predvođena Jelenom Fiškuš pripremila je 5P – Pet Pravila Pametnog Prebrođivanja Pandemije u tržišnim komunikacijama.

U trenucima kad kriza uzrokovana COVID-19 ostavlja sve jači utjecaj koji se odražava i na industriju tržišnih komunikacija, odgovornost je na cijeloj strukovnoj zajednici da se zajedno i aktivno bori za prevladavanje krizne situacije. Odgovornost leži i na oglašivačima i agencijama – jedni bez drugih ne mogu, a zajedničkim djelovanjem može se napraviti itekako puno kako bi poslovi nastavili fluktuirati.

Radna skupina za dobru praksu, predvođena Jelenom Fiškuš (Studio Sonda) objavila je 5P – Pet Pravila Pametnog Prebrođivanja Pandemije u tržišnim komunikacijama. 5P tako upućuje klijente i oglašivače kako da prepoznaju priliku zašto nastaviti sa svojom komunikacijom tijekom trenutne krize, zašto je sada i više nego potrebno da svi zajedno surađujemo te kako ključ ove krize ne leži u otkazivanju poslova, već odgodi.

Misija nas komunikatora i kreativaca jest da odgovorno komuniciramo istinu, a vještinama ju učinimo lako razumljivom i dostupnom širokom krugu ljudi. Misija onih koji ulažu u komunikacije jest da potiču projekte koji stvaraju bolje društvo. Ono što će potrošači cijeniti jesu upravo vrijednosti iza kojih smo stali danas, kada čitav svijet ponovo počinje razumijevati ono na što ponekad olako zaboravimo: važnost temeljnih i iskonskih odnosa, zdravlja, poštovanja, ljubavi prema bližnjima. stoji u HURA-inom dokumentu.

U vodiču je sumirano pet ključnih točaka zašto je sada posebice važno da nastavimo komunicirati, uključeni su primjeri dobre prakse svjetskih oglašivača, prikazana je statistika koja ukazuje na to da nakon ovakvih kriza svjetskih razmjera dolazi do naglog ekonomskog rasta te kako ključ prevladavanja ove krize posebice leži u međusobnoj podršci.

HURA je održala prvi online sastanak svih svojih agencija, koji je rezultirao i formiranjem tri radne skupine koje već aktivno rade na donošenju mjera kako bi kriza uzrokovana koronavirusom ostavila što slabiji utjecaj na industriju.

Cijeli vodič možete preuzeti ovdje.