Idemo na safari – upoznajte ovogodišnje lavove BalCannesa i posebnog New normal lava!

Možda neki od ovih fantastičnih lavovskih ulova završi baš u vašem uredu – ali prvo morate prijaviti svoje projekte. Požurite, vremena je malo, prijave traju do 10. 9.!

Na BalCannesu odabiremo top 25 najboljih projekata, a najboljim agencijama dodjeljujemo posebne nagrade. Posebne nagrade odraz su različitih dimenzija koje obuhvaćaju natjecateljski projekti, različitih perspektiva žirija BalCannesa, ali su i odraz vremena u kojemu živimo. Zato smo čoporu uz osam dosadašnjih pridružili još jednog lava. I to New Normal lava – jer izvanredne okolnosti zahtijevaju izvanredne lavove. Saznajte koje će lavove ukrotiti možda baš vaši projekti.

Foto: Silvija Kovačić

Najbolja BalCannes agencija

Dodjeljuje se agenciji koja sakupi najviše bodova s projektima koji su ušli u top 25 selekciju (prije primjene pravila o maksimalno tri projekta).

Najbolji BalCannes projekt

Dodjeljuje se projektu koji je dobio najviše bodova prilikom ocjenjivanja.

Posebna nagrada žirija klijenata

Nagradu osvaja najbolji projekt koji tijekom glasovanja među top 25 projekata dobije najvišu prosječnu ocjenu članova žirija koji dolaze iz redova klijenata.

Posebna nagrada žirija agencija

Nagradu osvaja najbolji projekt koji tijekom glasovanja po odabiru top 25 projekata dobije najvišu prosječnu ocjenu članova žirija koji dolaze iz redova agencija.

Foto: Silvija Kovačić

Posebna nagrada žirija novinara

Nagradu osvaja najbolji projekt koji tijekom glasovanja po odabiru top 25 projekata dobije najvišu prosječnu ocjenu članova žirija novinara.

Najbolji projekt za inozemno tržište

Nakon ocjenjivanja nagrada se dodjeljuje najbolje ocijenjenom projektu u top 25 koji je primarno kreiran i realiziran na inozemnim tržištima izvan BalCannes regije.

Najbolji regionalni projekt

Nakon ocjenjivanja nagrada se dodjeljuje najboljem regionalnom projektu koji je ušao u top 25 s najboljim ukupnim rezultatom, a koji je realiziran na najmanje tri tržišta BalCannes regije.

Nagrada za hrabrost klijenta

Industrija tržišnog komuniciranja ima veliku moć u formiranju stavova opće javnosti i baš zato BalCannes od 2019. godine posebnim lavom nagrađuje hrabrost klijenata, davanje kreativne slobode agenciji te smjelost i odvažnost u komunikaciji.

New normal – izvanredni lav za izvanredne uvjete

Nagrada se dodjeljuje najboljem projektu koji je kreiran tijekom pandemije 2020. godine, a nagrađuju se inovativnost, snalažljivost i kreativnost uslijed bitno otežanih uvjeta stvaranja i življenja.

Foto: Silvija Kovačić

Prilikom izbora nagrada za hrabrost klijenta, New normal, za najbolji projekt za inozemno tržište ili najbolji projekt za regionalno tržište u obzir ulaze najbolje ocijenjeni projekti koji su ušli u top 25 prije ili nakon primjene pravila o najviše tri projekta iste agencije. To ujedno znači da se te četiri nagrade mogu i ne moraju dodijeliti ako ni jedan projekt koji zadovoljava navedene kriterije ne uđe u selekciju top 25 projekata.

Trofeji su uvijek zgodna stvar, ali imati za trofej samoga lava svakako je nešto posebno. Ne propustite priliku pokazati se pred cijelom regijom na online reviji i proglašenju dobitnikaprijavite svoje projekte do 10. 9. 2020.