Istraživanje: agencijski briefing

Svjetska federacija oglašivača (WFA) objavila je rezultate ispitivanja na temu agencijskog briefinga, uspoređujući pritom stajališta klijenata i agencija.

U ispitivanju su sudjelovala 32 multinacionalna klijenta iz 12 sektora, s godišnjom potrošnjom koja je veća od 14 bilijuna američkih dolara, te zaposlenici 46 agencija s ulogama na globalnoj i regionalnoj razini. I dok klijenti sa zadovoljstvom tvrde kako napreduju u svom procesu brifiranja, agencije su skeptične i skreću pozornost na već poznate nedostatke.

Rezultati istraživanja pokazali su kako se razilaze stajališta agencija i klijenata, posebice kad je riječ o željenoj količini specifičnog briefa, njegovoj kvaliteti te odabiru trenutka za isti.

Više od polovice agencijskih ispitanika (59 %) tvrdi kako primaju previše briefova usmjerenih na specifične kanale/outpute, dok samo 9 % klijenata priznaje da to uistinu čini. Jednako tako, klijenti tvrde (73 %) kako se u brifiranju koriste jednosmjernim prijedlozima, dok druga strana (76 %) tvrdi da se to događa sporadično.

Kad je riječ o vremenskom rasponu za brief, gotovo 80 % ispitanika od strane klijenata vjeruje kako „uvijek“ ili „uglavnom“ agencije brifiraju dovoljno rano, no više od polovice (57 %) agencija tvrdi kako su u većini slučajeva brifirane kasnije od predviđenog.

Više o rezultatima pročitajte na: www.wfanet.org/news-centre/clients-make-progress-on-integration-but-agencies-point-up-familiar-failings.