Jelena Biluš izabrana za novu rotirajuću predsjednicu Suda Časti HURA-e

3. srpnja 2013. izabrana je nova rotirajuća predsjednica Suda časti HURA-e Jelena Biluš, dosadašnja stalna članica Suda Časti.

Jelena Bilus3. srpnja 2013. izabrana je nova rotirajuća predsjednica Suda časti HURA-e Jelena Biluš, dosadašnja stalna članica Suda Časti. Svoj mandat nastavit će u suradnji sa stalnim članovima Suda časti, Kamilom Antolovićem i Lukom Dubokovićem.

Sud časti HURA-e nadležan je za rasprave, odluke i presude o osnovanosti prigovora podnesenih protiv kršenja odredaba Kodeksa oglašavanja HURA-e, donošenje stavova i smjernica o tumačenju prakse tržišnog komuniciranja te o odredbama Kodeksa, odluke u slučajevima provjere spornosti poruka ili koncepata, te davanje prijedloga sankcija definiranih Kodeksom oglašavanja HURA-e.