“Komunikacijske vještine” autora Kamila Antolovića i Nikše Sviličića knjiga je za svakoga

Ovo je knjiga za svakoga; za male i velike, za početnike i profesionalce, za one koji znaju i za one koji će tek znati – za sve one koji žele bolje komunicirati u radnom i privatnom okruženju!

Knjiga “Komunikacijske vještine” autora Kamila Antolovića i Nikše Sviličića (izdavač: K&K Promocija, Zagreb) novi je naslov u literaturi s područja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Sadržaj knjige raspoređen je u četiri veća poglavlja (Komuniciranje – interpersonalna komunikacija, Verbalno i Neverbalno u interpersonalnoj komunikaciji te Javni govor i nastup, trema i strah) te jedno s podacima istraživanja interpersonalne komunikacije i separatom o govoru tijela. Kako i sam naslov sugerira, knjiga se bavi interpersonalnom komunikacijom, i to podjednako na znanstvenoj, stručnoj i praktičnoj razini koje se isprepliću kroz cijeli sadržaj. Upravo to obilježje ovu knjigu čini posebnom i izdvaja je od sličnih naslova.

Knjiga će stoga biti vrlo korisna početnicima i profesionalcima, znanstvenicima i praktičarima, nastavnicima i studentima u područjima komunikologije, medija, odnosa s javnošću, kao i svima ostalima koje zanimaju ovi aspekti komuniciranja, a posebno onih koji nastupaju u javnosti ili medijima kao govornici.

Iz svega toga proizlazi i struktura njezina sadržaja. Naime, pojedina poglavlja završavaju korisnim savjetima iz dugogodišnje prakse autora kroz posebne dodatke (prilozi) na kraju svakog poglavlja.

U prvom se poglavlju govori o osnovnim sadržajima koji čine interpersonalnu komunikaciju, određenim zakonitostima, značaju i modelima komuniciranja među ljudima, o identitet osobe, imidžu i karizmi.

U drugom se poglavlju obrađuju verbalni aspekti interpersonalne komunikacije, određena pravila za uspješniju komunikaciju, kao i zapreke i strahovi. Naglašavaju se i obrađuju verbalne komunikacijske i prezentacijske tehnike te problemi i pitanja u vezi s javnim govorom.

U trećem se poglavlju sagledava neverbalni aspekt osobne komunikacije, govor tijela i širi kontekst s naglaskom na ključne poruke tijela i komunikacijske zone. Ovo poglavlje fokusirano je na govor tijela, pa su navedeni ilustrativni primjeri najvažnijih poruka tijela u posebnom prilogu.

U četvrtom se poglavlju obrađuju javni aspekti interpersonalne komunikacije, određena pravila za uspješniju komunikaciju i prezentaciju u javnosti, kao i zapreke i strahovi. Naglašavaju se i obrađuju trema i strah te su dane smjernice kako bolje ovladati javnim nastupima i javnom komunikacijom.

U petom se poglavlju daju podaci nekih istraživanja u Republici Hrvatskoj i svijetu o interpersonalnoj komunikaciji u poslovnom okruženju. Poseban dodatak (separat knjige) čini interpolacija dijela građe izdanja Govor tijela kroz seriju vizualiziranih poruka i značenja pojedinih poruka, odnosno pokreta i samog govora tijela.

Autori na vrlo zanimljiv i originalan način koriste teorijske pristupe i koncepte, koje pritom prožimaju vlastitim dugogodišnjim predavačkim i konzultantskim te poduzetničkim i govorničkim iskustvom u zemlji i inozemstvu. Struktura knjige postavljena je deduktivno, i to tako da se u prvim poglavljima obrađuju teme iz domene interpersonalne komunikacije u širem kontekstu, potom elementi verbalne i neverbalne komunikacije, da bi se u završnim poglavljima knjige elaborirali rezultati konkretnih istraživanja koja se temelje na praktičnim komunikološkim paradigmama te značenja pojedinih poruka govora tijela.

Upravo zbog toga knjiga „Komunikacijske vještine“ predstavlja iskorak u shvaćanju važnosti primjene znanstvenih asertivno-komunikacijskih modela kroz optiku svakodnevnih životnih i poslovnih situacija. Kako život i društvo nisu zamislivi bez komunikacije, među pojedincima ova knjiga može biti odličan priručnik svima; početnicima i profesionalcima i svima koji žele osnaživati vlastite vještine, odnosno poboljšati svoj poslovni ili privatni imidž.