Marketinške agencije su vrlo važan partner tvrtki, 98 % oglašivača koristi usluge marketinških agencija

Hrvatsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (HURA) provelo je u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta IPSOS istraživanje o suradnji oglašivača s marketinškim agencijama na reprezentativnom uzorku visoko pozicioniranih oglašivača (klijenata marketinških agencija) u lipnju i srpnju 2016. Istraživanje je pokazalo da 98 % oglašivača koristi usluge marketinških agencija i da su marketinške agencije vrlo važan partner u poslovanju tvrtke. Gotovo svaki drugi klijent smatra da je članstvo u HURA-i indikator uspješnosti i kvalitete agencije, a gotovo svi oglašivači upoznati su s HURA-om.

Istraživanje je pokazalo da oglašivači uvelike koriste usluge agencija i da imaju iskustva sa svim vrstama agencija jer je u posljednje dvije godine više od 70 % ispitanika surađivalo s medijskim i kreativnim agencijama, a njih oko 60% s full-service, digitalnim i PR agencijama. Prilikom odabira agencije s kojom će surađivati istaknuli su tri glavna kriterija – kvaliteta i posvećenost tima (59%), kvaliteta ponuđenog rješenja, usluge ili proizvoda (59%) te razumijevanje industrije (42%). Zanimljivo je da većina ispitanika ne ističe cijenu usluge kao presudan kriterij prilikom odabira, kao ni nagrade. Oglašivači smatraju da je nagrada EFFIE za učinkovitu tržišnu komunikaciju daleko najvažnija nagrada u domaćoj oglašivačkoj industriji (56%). Slijede međunarodno natjecanje Cannes Lions (47%) i domaće natjecanje kreativnosti IdejaX (41%).

1

Izvor: Ipsos

O poznavanju rada HURA-e istraživanje je otkrilo da samo 10% ispitanika ne zna za HURA-u, a najveći broj ispitanika, njih čak 92% smatra da je HURA-in rad koristan. Kao najvažnije aktivnosti HURA-e navode se strukovna natjecanja Effie, IdejaX, Young Lions (56%), Dani komunikacija (44%) te Kodeks oglašavanja i tržišnog komuniciranja HURA-e (41%).

2

Izvor: Ipsos

Gotovo svaki drugi oglašivač smatra članstvo marketinške agencije u HURA-i indikatorom uspješnosti i kvalitete agencije.

Prezentaciju s cjelovitim rezultatima istraživanja možete preuzeti ovdje: 2016-07-istrazivanje-suradnje-agencija-i-klijenata-hura-ipsos