Nova uredba Europskog vijeća i Europskog parlamenta o transparentnosti političkog oglašavanja

 

Predsjedništvo Vijeća i pregovarači Europskog parlamenta postigli su privremeni dogovor o glavnim političkim elementima nove uredbe o transparentnosti političkog oglašavanja i načinu na koji ti oglasi dolaze do ciljne publike. Tijekom zadnjih 18 mjeseci EACA, čija je članica i HURA sa svojim agencijama članicama, aktivno se u ime agencija zauzimala za odgovornu i efikasnu verziju uredbe o političkom oglašavanju i kod Europske komisije i kod Europskog parlamenta.

Rezultat bismo najbolje mogli opisati kao pragmatični kompromis koji će agencijama omogućiti da se učinkovito pridržavaju ove uredbe, a istovremeno izbjegavaju pravnu nesigurnost. Izbjegnuta je većina pravne nesigurnosti oko nejasne definicije političkog oglašavanja jer oglašavanje koje ima za cilj prenijeti poruku o društvenim pitanjima konačno neće biti u okviru političkog oglašavanja.

Prisjetimo se da je Uredba o političkom oglašavanju sastavljena zbog zabrinutosti zbog opasnosti koje predstavljaju manipulacija informacijama i uplitanje u izbore. Cilj je ove uredbe olakšati građanima prepoznavanje političkog oglašavanja, razumijevanje toga tko stoji iza njega i naučiti ih kako znati jesu li primili ciljani oglas, kako bi bili u boljem položaju za donošenje informiranih odluka. EACA-in pregled ovoga dokumenta možete pronaći na poveznici.

Treba naglasiti dva važna elementa:

Prvo, definicija političkog oglašavanja sužena je u odnosu na početni Prijedlog kako bi se napravila jasnija razlika između poruka o društvenim pitanjima i političkog oglašavanja, što je dobra vijest za agencije.

Drugo, kreatori politika EU-a odabrali su restriktivan pristup u pogledu obrade osobnih podataka u svrhu političkog oglašavanja koji se oslanja na izričit pristanak. Ova je odluka uvelike u skladu s nedavnim općim ciljem kreatora politika da se sve više oslanjaju na privolu kao pravnu osnovu za obradu osobnih podataka građana EU-a.

  • Dogovor oko definicije političkog oglašavanja

Prema privremenom sporazumu, političko oglašavanje konačno je definirano kao: „priprema, postavljanje, promicanje, objavljivanje, isporuka ili širenje poruka od strane, za ili u ime političkih aktera, osim ako su one isključivo privatne ili čisto komercijalne prirode; ili one poruke koje su osmišljene da utječu na biračko ponašanje ili ishod izbora, referenduma ili zakonodavnog ili regulatornog procesa na razini EU-a i na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.”

Nova će Uredba obuhvatiti političko oglašavanje koje se inače provodi uz naknadu, ali i političko oglašavanje kroz unutarnje aktivnosti, kao što je priprema političkih oglasa unutar političkih stranaka, te kao dio političke promidžbene kampanje. U isto vrijeme, pravila jasno pokazuju da politički stavovi i drugi sadržaji pod uredničkom odgovornošću, kao i stavovi izraženi u osobnom svojstvu, nisu obuhvaćeni uredbom.

  • Sporazum o načinu plasiranja oglasa

Privremeno dogovorena pravila također postavljaju stroga ograničenja na korištenje tehnika dopiranja do ciljne publike i isporuke oglasa. Korištenje osobnih podataka za ciljano političko oglašavanje na internetu bit će dopušteno samo ako su podaci prikupljeni od nositelja podataka, koji je dao izričit i poseban pristanak za njihovo korištenje u svrhu političkog oglašavanja.

Osim toga, bit će zabranjeno profiliranje korištenjem posebnih kategorija osobnih podataka, poput podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo ili politička stajališta.

Između ostalih odredbi, suzakonodavci EU-a također su se složili o zabrani pružanja reklamnih usluga sponzorima iz trećih zemalja tri mjeseca prije izbora ili referenduma, istovremeno postavljajući stroža nacionalna pravila tamo gdje je to relevantno. Također je odlučeno da bi Komisija trebala uspostaviti europski javni repozitorij za online političke oglase kako bi objedinila i učinila javno dostupnima informacije o svim internetskim oglasima i njihovim obavijestima o transparentnosti.

Sljedeći su koraci rad na finaliziranju detalja nove uredbe, nakon čega će potpuni sporazum morati potvrditi obje institucije i napraviti pravno-lingvističku reviziju prije službenog usvajanja.

Cjelovitu objavu za medije Europskog vijeća možete pronaći na poveznici.