Objavljen je natječaj “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”

S ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu, u skladu s novim regulacijskim i zakonodavnim okvirom, kao i za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga, Ministarstvo kulture i medija objavljuje otvoreni privremeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 1. travnja 2024. u 8 sati, a krajnji je rok 31. svibnja 2024. u 16 sati. Ovaj je natječaj dio Nacionalnog programa oporavka i otpornosti koji je usmjeren jačanju poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija. Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 33.180.702,10 eura, a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Prijavitelji moraju osigurati sufinanciranje projektnih aktivnosti, u intenzitetu ovisnom o vrsti potpore koju potražuju.

Poziv je podijeljen u dvije grupe:

A) U grupi A prihvatljivi su prijavitelji: trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

B) U grupi B prihvatljivi su prijavitelji: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih se potvrda ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR.

Priopćenje je u cijelosti dostupno na poveznici, a obavijesti o izmjenama, obustavi i zatvaranju Poziva objavljivat će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija te na javnom portalu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno na mrežnim stranicama sustava eNPOO.