Objavljen prvi agencijski cenzus

Od sada su javno dostupni rezultati istraživanja agencijskog cenzusa koje je provela HURA u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta Ipsos Puls za 2014. godinu.

AC14Od sada su javno dostupni rezultati istraživanja agencijskog cenzusa koje je provela HURA u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta Ipsos Puls za 2014. godinu.

Na nivou cijele Europe pokrenuta je nova inicijativa provođenja agencijskog cenzusa za 2014. godinu te je HURA, čije agencije članice drže više od polovine ukupnih marketinških budžeta u Hrvatskoj, provela istraživanje za naše tržište.

Prikupljeni su ključni podaci o industriji te su prezentirani rezultati koji će služiti kao ključno mjerilo za nacionalne i međunarodne usporedbe, ali i kao izvor vrijednih informacija za preciznu prezentaciju našeg sektora u tekućim raspravama s nacionalnim i europskim institucijama.

Budući da se ovakav cenzus do sada nije provodio u Hrvatskoj, ovi rezultati predstavljaju prvi jasan pregled agencijskog tržišta u zemlji, kao i mogućnosti za komparaciju s drugim europskim tržištima.

Rezultate agencijskog cenzusa možete pronaći na www.hura.hr/HURA-agencijski-cenzus-2014..