Odluke Suda časti

Odlukom uprave HURA-e, odluke Suda časti će odsad biti dostupne u sklopu otvorenog dijela HURA-ine web stranice. U nastavku donosimo dosad objavljene.

Sukladno misiji HURA-e, Sud časti HURA-e, kao samoregulatornotijelo HURA-e, ima pravo i obvezu da među subjektima tržišnogkomuniciranja, bilo na inicijativu članova SČ-a, bilo članicaHURA-e ili pojedinih sudionika na tržištu RH, pokreće, raspravlja idonosi mjere samoregulatorne naravi u cilju poboljšanja praksetržišnog komuniciranja u RH.

Libra vs. AdriaOil

Pravobraniteljicavs. MakroMikro

Pravobraniteljicavs. SuperSport