Održana prva Huraonica na temu “Suradnja kreativnih i medijskih agencija”

Prvi javni okrugli stol udruženja HURA održan je 08. srpnja 2008. godine u prostorijama Croatia filma u Katančićevoj 3. Predmet rasprave je bila tema ″Suradnja kreativnih i medijskih agencija″. Uz moderatora Dražena Bračića iz medijske agencije Dotični na okruglom stolu sudjelovali su Jelena Biluš (Studio Marketing JWT), Alan Engelbrecht (Advans), Roberto Srpak (TRIDVAJEDAN), Davor Marasović (Europlakat), Miroslav Bižić (RTL) i Ira Vince.

Na okruglom stolu osim sudionika sudjelovalo jei 35 ljudi izkreativnih, medijskih i full service agencija.

Razvojem tržišta i povećanjem kompleksnosti kampanja oglašivači zapotrebe razvoja istih koriste usluge niza agencija:kreativnih agencija, medijskih agencija, PR agencija, agencijaspecijaliziranih za digitalne medije itd. U uvodnom je izlaganjuIra Vince naglasila da je ključ uspješne kampanje uska i kvalitetnasuradnja kreativnih i medijskih agencija. Međutim sve je prisutnijiproblem međusobne loše komunikacije. Problem kreće već od briefakoji klijent upućuje agencijama. Nerijetko klijent ne zna pravilnodefinirati svoje zahtjeve ili ih u svakoj agenciji postaviodvojeno. U par navrata se postavilo pitanje da li briefiranje odstrane klijenta treba započeti s kreativnom ili medijskomagencijom. Svatko od sudionika je imao individualan pristup ovomproblemu. Roberto Srpak iz kreativne agencije Tridvajedan zagovaraoje pristup da bi kreativna agencija treba biti prva u briefiranjuod strane klijenta, dok je Alan Engelbrecht iz medijske agencijeAdvans zauzeo stav da u tom procesu medijska agencija treba imatiprvenstvo.

Povela se rasprava i o problemu lociranja mjesta odgovornosti kodizvršenja operativnih zaduženja tijekom medijske kampanje. Unutarfull service agencija odjel strateškog planiranja razrađujedobiveni brief i proslijeđuje podatke prema kreativnom direktoru imedia planeru. Nakon što brief analizira svaki odjel posebnoslijedi zajednički brainstorming, nakon kojeg se donose zaključci ipostavljaju ciljevi. U situacijama kod kojih se kreativa i medijskizakup ne obavljaju u istoj kući dolazi do problema u koordinaciji.Komunikacija se ne odvija iz smjera kreativna agencija – medijskaagencija i obratno, nego klijent – kreativna agencija i klijent -medijska agencija, usljed čega vrlo često dolazi do različitihpogrešaka i poteškoća u prenošenju informacija iz čega pakproizlazi niz problema: krive dimenzije oglasa, kašnjenjematerijala, prekoračenje zakupljenih dužina spotova itd. DavorMarasović iz Europlakata upozorio je na problem kašnjenjamaterijala za tiskanje outdoor plakata zbog čega dolazi dokašnjenja njihovog postavljanja, što pak rezultira velikim gubitkomklijentovog novca. Miroslav Bižić s RTL-a uključio se u diskusiju spozitivnim primjerima novih kreativnih televizijskih formatastvorenih u suradnji s proaktivnim full service agencijama.

Dražen Bračić je istaknuo prisutnost nerazumijevanja osnovnihpojmova medijskih agencija iz područja kreative i s druge stranekreativnih agencija iz područja medija. Pojavljuje se potrebaedukacije kako specijaliziranih agencija, tako i samogklijenta.

Navedeni su i primjeri zajedničke, uspješne suradnje kreativne imedijske agencije. Prvi primjer je naveo Alan Engelbrecht, a odnosise na uspješan projekt agencija Advans i Bruketa&Žinić. Riječje o prepoznatljivoj kampanji mobilnog operatera Tele 2. Drugiprimjer, naveden od strane Jelene Biluš (Studio Marketing JWT),odnosi se na suradnju agencija MediaCom i JWT kod vrlouspješnih kampanja jednog od najvećih proizvođača mobilnih telefonaNokia.

Inicijalno postavljanje okvira kampanje kreativne i medijskeagencije trebao bi biti rezultat zajedničke suradnje. U nekimslučajevima kreativna rješenja nisu primjenjiva i/ili ekonomičnakod medijske realizacije. Upravo je zbog toga nužno prije i poslijerazrade kampanje u svim segmentima organizirati sastanak klijenta sagencijama. Tijekom trajanja medijske kampanje izuzetno je bitnovoditi brigu o rokovima, međusobnom usuglašavanju ikoordinaciji.

Na kraju izlaganja sudionika okruglog stola između njih i publikerazvila se diskusija. Svojim pitanjima i komentarima dali suznačajan doprinos u rješavanju aktualnih problema suradnjekreativnih i medijskih agencija.