Pogledajte koje su važne promjene u Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Uvaženi su HURA-ini zahtjevi u novom Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima!

Nakon što je Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) stavio u javnu raspravu Nacrt prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, HURA se angažirala kako bi skrenula pozornost na članke zakona koji se tiču industrije tržišnih komunikacija te su svi njezini prijedlozi uvaženi po završetku rasprave i služit će za dobrobit cijele industrije tržišnoga komuniciranja.

Na analizi prijedloga zakona u HURA-i su radili sudski vještak Mario Fraculj, članovi Suda časti HURA-e Neven Jacmenović, Luka Duboković Marko Likić te odvjetnica HURA-e Ivana Delalić, kojima ovim putem još jednom zahvaljujemo na angažmanu i aktivnosti. Njihove zaključke te promjene koje su predložili, redom uvažene, pogledajte u nastavku.

Glavna primjedba na nacrt prijedloga zakona odnosila se na članak 94., koji uspostavlja pravo na posebnu primjerenu naknadu autoru čije je djelo imalo bitan doprinos na unapređenje poslovanja poslodavca (agencija). Budući da iz odredbe navedene u članku 94. (2) proizlazi automatsko pravo na naknadu, a sam iznos se dodatno utvrđuje, predloženo je da se navedeni stavak treba ili potpuno izbaciti ili utvrditi da samo pravo postoji ako je utvrđeno nekim od dokumenata koji utvrđuju radni odnos kod poslodavca, posebice zato jer radnici koji potencijalno stvaraju autorska djela u radnom odnosu zapravo baš za takav posao i sklapaju radni odnos i pregovaraju plaću i naknade.

Dodatna primjedba odnosila se na članak 95., koji se odnosi na opoziv prava iskorištavanja. Prijedlog vezan uz ovaj članak istaknuo je kako je ovako široko opisano pravo na opoziv prava iskorištavanja djela koje je stvoreno u radnom odnosu, vrlo neodrživo za poslodavce (npr. marketinške agencije koje svoje radnike plaćaju baš za stvaranje autorskih djela). Iz ovoga proizlazi kako svaki radnik koji odlazi od poslodavca jednostavno može opozvati pravo iskorištavanja autorskog djela za koje je primio plaću, a ne postoji obveza radnika isplate bilo kakve naknade poslodavcu.

HURA-ini stručnjaci uočili su i stavke koje su Nacrtu dobro uređene, primjerice umnožavanje autorskih djela trajno smještenih na javnim mjestima. Novost je da u prijedlogu zakona sad izrijekom piše da je dopušteno koristiti i umnažati te snimke bez odobrenja nositelja prava i bez plaćanja naknade. Nadalje, dobro je uređeno pravo agencije (poslodavca) da dovrši nedovršeno djelo autora kojem je prestao radni odnos ili ako se opravdano može smatrati da autor neće moći dovršiti rješenje uredno i pravovremeno (prebacivanje posla na drugog radnika).

Pozdravljamo ove promjene koje će služiti za boljitak industrije tržišnih komunikacija te otvorenost zakonodavca suradnji.