Direct Marketing Association rezultati istraživanja: pošta ili e-pošta?

Rezultati provedenog istraživanja Direct Marketing Association (DMA) pokazuju da direktni kanali poput pošte i telefona imaju bolji response rate od onih digitalnih te da je direktna pošta 10 do 30 puta efikasnija u tom pogledu od e-maila.

Rezultati provedenog istraživanja Direct Marketing Association (DMA) pokazuju da direktni kanali poput pošte i telefona imaju bolji response rate od onih digitalnih te da je direktna pošta 10 do 30 puta efikasnija u tom pogledu od e-maila.

Ipak, unatoč visokom odazivu, digitalni kanali generiraju daleko bolji ROI.

Među ispitanicima, njih čak 83% izjavilo je da koristi e-mail u sklopu promotivnih aktivnosti, 79% poštu, nakon čega iduća mjesta zauzimaju plaćeni search, internet display i telefon.