Powered by adverserve: Maksimalna kampanjska performansa i određivanje ciljnih korisnika u realnom vremenu: kreće programsko oglašavanje

Dani klasičnog medijskog planiranja očito su odbrojeni. Korištenjem podataka u realnom vremenu programski vođene reklamne kampanje dostižu dosad nedostignutu razinu performanse i kvalitete. Prednost za oglašivače: precizno oslovljavanje korisnika bez rasipnih gubitaka i automatizirano upravljanje kampanjom. Ali podacima na kojima se to temelji valja upravljati profesionalno.

Programsko oglašavanje razvija se ubrzanim tempom. Doduše, udio u digitalnom reklamnom tržištu u Europi s do jednom trećinom otprilike je upola manji od onoga u SAD-u. Ali stope rasta onkraj granice od 100 posto daju naslutiti na što se smjera i kakvom se vrtoglavom brzinom tržište kreće prema naprijed. Prednosti su na dlanu: za razliku od klasičnog medijskog planiranja programsko oglašavanje nudi precizno određivanje ciljnih korisnika u realnom vremenu, a time i sasvim nove mogućnosti oslovljavanja ciljne skupine.

Ključ uspjeha leži pritom u profesionalnom upravljanju i sigurnom ophođenju s podacima, koji čine bazu za optimalnu kampanjsku performansu. Ali kako je prikupljanje, analiziranje i konsolidiranje podataka zahtjevan proces, adverserve preuzima taj zadatak za oglašivače od A do Ž i pruža im podršku od koncepcije sve do tekućeg upravljanja kampanjom. Suverenitet nad podacima pritom stalno ima oglašivač.

S profesionalnim upravljanjem podacima do uspješnih programskih kampanja

Programsko oglašavanje raskrstit će zauvijek s principom kante za zalijevanje. Klasični modeli ciljnog određivanja na temelju statičkih definicija ciljnih skupina zapravo su oduvijek imali velik problem: oni se zasnivaju na vrijednostima iz prošlosti, radilo se pritom o demografskim korisničkim podacima ili informacijama dobivenim pomoću panela. Za moderno digitalno oglašavanje, međutim, nije relevantno za što se neka skupina korisnika zanimala jednom u prošlosti. Oglašivači žele iskoristiti mogućnosti digitalnih tehnologija i gledati u budućnost. U idealnom slučaju anticipiramo nove korisničke interese i novim reklamnim porukama pobuđujemo nove potrebe, kojih korisnici nisu čak ni svjesni!

Precizno oslovljavanje korisnika i interesenata u pravilnom kontekstu zasniva se na podatkovno podržanim modelima, što ih mnogi oglašivači moraju prvo razraditi. Samo onda mogu se u cijelosti iscrpsti mogućnosti programskog oglašavanja. Kao iskusno poduzeće za savjetovanje i pružanje usluga, te neovisni ponuđač tehnologija, adverserve vam pruža podršku tijekom čitava procesa. Međusobno povezujemo različite izvore podataka, upravljamo integracijom podataka treće strane i stvaramo fundiranu bazu podataka za uspješne programske kampanje. Zajedno s Vama analiziramo podatke o Vašim korisnicima i stječemo saznanja o ponašanju Vaše ciljne skupine.

Inteligentno oslovljavanje korisnika, koje opslužuje istinske interese i stvara dodanu vrijednost

Stečene uvide puštamo da se svaki put iznova uliju u Vaše kampanje i na taj način kontinuirano optimiziramo performansu Vaših programskih kampanja – dinamički i u realnom vremenu. Pritom u vidu stalno imamo interese Vaše ciljne skupine i jasnim individualnim porukama egzaktnim segmentiranjem stvaramo inteligentno i učinkovito oslovljavanje. Samo oglašavanje s relevantnošću stvara dodanu vrijednost!

U usporedbi s dosadašnjim oglašavanjem programsko oglašavanje promatra čitav životni ciklus Vaše ciljne skupine. Kako oglašavanje zaista dobro funkcionira samo kad Vaše oglasne poruke stvaraju dodanu vrijednost, mi promatramo sve potencijalne točke dodira tijekom čitavog korisničkog putovanja. Interesi Vaše ciljne skupine s vremenom se mijenjaju, a mi uz pomoć programskog, uvelike automatiziranog upravljanja kampanjom Vaše oglasne poruke dinamički prilagođavamo dotičnom kontekstu Vaše ciljne skupine. Time ne samo da se poboljšava ukupan doživljaj Vaših korisnika, već kao oglašivač za svoj uloženi budžet postižete i osjetno bolje rezultate.


Željeli biste saznati više o adverserve proizvodima i uslugama? Radujemo se Vašem upitu – [email protected].