Pridružite se besplatnoj konferenciji “Social Responsibility in Marketing”, koju organiziraju ICC Hrvatska i HGK

Međunarodna trgovačka komora (ICC) Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora pozivaju vas na online konferenciju u utorak, 26. listopada u 13 sati. Poveznicu za prijavu pronađite u nastavku.

ICC je svjetska poslovna organizacija odgovorna za razvoj  ICC-jevog Kodeksa oglašavanja i marketinškog komuniciranja. Ovaj Kodeks pruža globalno primjenjiv samoregulacijski okvir usmjeren na zaštitu potrošača jasnim postavljanjem onoga što se smije i što se ne smije raditi u odgovornom marketingu, kako bi se osigurala zakonita, poštena, pristojna i istinita komunikacija i praksa.

U prvom panelu konferencije bit će govora o influencer marketingu koji mijenja način promocije proizvoda i usluga u cijelom svijetu te potiče regulatorne inicijative kako bi se osigurala odgovornost i jasnoća marketinške poruke influencera na društvenim medijima. Na ovom panelu bit će govora i o ulozi  influencera  kao središnjih aktera u komunikaciji o društveno odgovornom poslovanju (DOP), i njihove uloge u povezivanju organizacije i dionika kroz podršku DOP inicijativama putem poruka koje sami generiraju.

Budući da je da je u posljednjih nekoliko godina došlo do ponovnog interesa za marketing zaštite okoliša, drugi panel će obraditi neke od aktualnih tvrdnji o utjecaju na okoliš posebice u kontekstu sve većeg zamaha klimatskih akcija na globalnoj razini, uključujući kolektivne napore vlada i tvrtki da ublaže prijetnje klimatskih promjena te da promiču održivu potrošnju. Na ovom panelu također će biti govora o postojećim regulatornim i samoregulatornim smjernicama za praćenje ovih tvrdnji.

Poseban dio konferencije bit će posvećen djeci i mladima i njihovom globalnom definiranju (i u ICC-jevom Kodeksu), kao i postojećim smjernicama za oglašavanje usmjereno djeci i mladima u  online okruženju ili tradicionalnim medijima.

Sudjelovanje je besplatno. Program, govornike konferencije te online prijavnicu možete pronaći na poveznici. Rok za prijavu je ponedjeljak, 25. listopada.