Samo 17 % Hrvata zaposlenih u marketingu preporučilo bi svoju tvrtku drugima

Puls zadovoljstva hrvatskih zaposlenika, istraživanje koje je provela domaća tvrtka Stethoscope na uzorku od preko 4000 ispitanika, detaljno analizira zadovoljstvo i angažiranost Hrvata u radnom odnosu, a oni su na skali od 0 do 5 svojem zadovoljstvu dali tek ocjenu 3.

ZADOVOLJSTVO HRVATA

Na uzorku od preko 4000 ispitanika, od čega 60 % muškaraca i 40 % žena, najviše se našlo onih u dobnoj skupini od 31 do 40 godina – njih 40 %, no u ispitivanju su zastupljene sve dobne skupine, a poznat je i staž ispitanika.

U istraživanju su hrvatski zaposlenici procjenjivali svoje zadovoljstvo na ljestvici na kojoj 0 znači uopće se ne slažem, a 5 znači u potpunosti se slažem. Istraživanje sadrži 100-tinjak pitanja i ispituje 12 dimenzija vezanih uz zadovoljstvo poslom: promjene i inovacije, angažiranost, suradnju, ravnotežu poslovnog i privatnog, komunikaciju, uvjete rada, učenje i razvoj, viziju i smisao, autonomiju, rukovođenje, organizaciju posla i lojalnost.

Istraživanje je pokazalo kako su Hrvati najzadovoljniji angažiranosti koju dobivaju na poslu i suradnjom među kolegama, a najmanje su zadovoljni balansom između privatnog i poslovnog života. Razlika je u cijeloj jednoj ocjeni, što je na skali 0 – 5 značajno.

Upitnik od ispitanika zahtijeva unos industrije u kojoj radi kako bi se mogla napraviti generalna analiza, a ispitanik može usporediti svoje rezultate u odnosu na rezultate industrije u kojoj radi.

Najzadovoljniji su ljudi zaposleni u IT industriji – njihov je prosjek zadovoljstva 3,49, a slijedi automobilska industrija čije je zadovoljstvo u prosjeku 2,92 od 5. Najnezadovoljniji je javni sektor – prosjek zadovoljstva ljudi zaposlenih u ovom sektoru iznosi tek 2,01.

eNPS, odnosno employee net promotor score, metrika je koja pokazuje kolika je vjerojatnost da će zaposlenik preporučiti tvrtku drugima kao dobro mjesto za rad. eNPS Hrvatske iznosi 7,19 na skali do 10. Među ispitanicima je podjednak omjer onih koji su promotori tvrtke u kojoj rade, odnosno koji će svoju tvrtku preporučiti, kao i pasivnih i onih koji svoju tvrtku nikako neće preporučiti kao dobro mjesto za rad.

Na razini industrije to izgleda ovako:

Vjerojatnost da će zaposlenici preporučiti tvrtku kao dobro mjesto za rad varira ovisno o industrijama. Najveću ocjenu dobila je automobilska industrija – iznad 8, te, očekivano s obzirom na zadovoljstvo, IT industrija, a slijedi ih marketing. Najmanje bi preporučili svog poslodavca zaposleni u financijama te oni najmanje zadovoljni – javni sektor.

Najzadovoljniji su ljudi koji rade u tvrtkama do 9 ljudi, a najmanje zadovoljni oni koji rade u velikim sustavima koji broje preko 1000 zaposlenika, no razine zadovoljstva nemaju velike oscilacije pa možemo zaključiti kako u Hrvatskoj nema velikih razlika u zadovoljstvu s obzirom na veličinu tvrtke.

Dob nije faktor koji značajno utječe na zadovoljstvo – iako su u Hrvatskoj najzadovoljniji oni koji se nalaze tek na početku karijere, sve dobne skupine ocijenile su svoje zadovoljstvo između 2,42 i 2,64.

MARKETING

Osobe zaposlene u marketingu ukupno su zadovoljstvo ocijenile ocjenom 3,53, a employee net promotor score na skali do 10 ocijenjen je ocjenom 6.33. Iznenađujuća je brojka koja ukazuje na to da preko 47 % zaposlenika ne bi preporučilo svoju tvrtku kao dobro mjesto za rad. To bi učinilo tek nešto manje od 17 % zaposlenih u marketinškoj industriji.

Najzadovoljniji su oni zaposleni u malim tvrtkama do 9 zaposlenika, dok su oni u tvrtkama koje broje preko 1000 zaposlenika najmanje zadovoljni. Razlike među spolovima su male – žene su s ocjenom 2,52 nešto zadovoljnije od muškaraca koji su dali ocjenu 2,43. Veće su razlike među dobnim skupinama: osobe u dobnoj skupini 51 – 60 svoje su zadovoljstvo ocijenile ocjenom 3,32, slijedi ih dobna skupina 41 – 50, a najmanje su zadovoljni oni u dobi 31 – 40, čija je prosječna ocjena 2,41, značajno niža od skupine koja se pokazala kao najzadovoljnija poslom.

Među 12 ispitanih dimenzija, najbolje ocjene dobili su oni faktori koji se tiču dimenzije suradnje – ona je ocijenjena ocjenom 3,46, prate je autonomija i angažiranost, a značajno najmanju ocjenu dobila je dimenzija lojalnosti – tek 1,87.

Najbolje je ocijenjena izjava U tvrtki se poštuju različitosti te nema diskriminacije po bilo kakvoj osnovi. S time se u potpunosti slaže 55 % zaposlenih, a još gotovo 30 % slaže se barem djelomično. Tek nešto preko 2 % u potpunosti se ne slaže s ovom izjavom, stoga se može zaključiti kako se u marketingu cijeni ravnopravnost, jednakost i nediskriminacija te se ove vrijednosti i poštuju.

Najbolje su ocijenjene i one izjave kojima se tvrdi kako osobe u marketingu imaju dobre prilike za razvoj prijateljskih odnosa na poslu, kako im je osigurana dobra oprema za rad i kako se poštuju njihova zakonska prava, a slične su izjave bile među najbolje ocijenjenima i u IT industriji.

Najgore je ocijenjena izjava kojom se tvrdi Bio/bila bih sretan/sretna kada bih ostatak karijere proveo/provela u ovoj tvrtki – s njome se u potpunosti ne slaže 44,44 % osoba koje su ispunile upitnik, a s time se u potpunosti slaže tek 4 % ispitanika. Ovi su rezultati u skladu s ocjenom lojalnosti, koja je u marketingu ocijenjena najniže među 12 ispitanih dimenzija. Međutim, ako nas zanima koliko su lojalni oni koji su tek na početcima svoje karijere, u dobi između 19 i 30 godina, rezultati su još gori – njihova ocjena lojalnosti svom poslodavcu nije prolazna – 1,62.

Evo čime još nisu zadovoljni Hrvati u zaposleni u marketingu:

Dinamična je to industrija, što se vidi na ocjenama koje ispituju work-life balance. Nijedan ispitan faktor nije dobio ocjenu 3 ili više. Dovoljan je podatak da gotovo trećina ispitanika tvrdi kako često radi prekovremeno ili da je oko 25 % osoba izjavilo kako im posao ometa privatni i obiteljski život.

Sustav nagrađivanja u marketingu nije transparentan i pravedan – nije dobio ni prolaznu ocjenu, baš kao ni benefiti, plaće i dinamika napredovanja. No, barem se koristi kvalitetna oprema, koja je ocijenjena ocjenom 4!

ŽELITE LI I VI ANALIZU VLASTITOG ZADOVOLJSTVA I USPOREDBU S PROSJEKOM INDUSTRIJE I TRŽIŠTA?

Iza Stethoscopea, domaće tvrtke i istoimenog alata namijenjenog kompanijama za istraživanje zadovoljstva i angažiranosti njihovih zaposlenika, stoji Degordian, digital-first internacionalna agencija s uredima u Zagrebu, Beogradu, Mostaru i New Yorku. Krajem 2022. godine lansiran je i My Stethoscope, ekstenzija alata koja je besplatna i namijenjena svakoj osobi u radnom odnosu koja želi detaljno ispitati svoje zadovoljstvo. My Stethoscope koristi isti upitnik koji se koristi i za istraživanje zadovoljstva unutar tvrtki, a razvijen je u suradnji s Business Psychology Labom. Sastoji se od 100-tinjak pitanja, za njegovo ispunjavanje je potrebno 10-ak minuta, a osoba potom na mail dobiva analizu vlastitog zadovoljstva te usporedbu u odnosu na industriju, kao i na tržište na kojem radi.

Ako želite dobiti svoju analizu i usporediti rezultate, My Stethoscope upitnik možete besplatno ispuniti ovdje.