Saznajte kako biti kvalitetan lider na primjerima domaćega telekoma

Šesti Brandstorming Hrvatskoga Telekoma uz začetnika oglašavanja sa svrhom Thomasa Kolstera ponudio je zanimljive i inspirativne uvide o brendovima liderima.

Pritisak koji je na brendovima sve više raste – oni u svom poslovanju više nego ikada moraju biti usmjereni na svrhu, a najbolji među njima često odijevaju plašt superheroja te utječu na pozitivne pomake u društvu. Konzistentnost u narativu brenda nije jednostavna, zato se često nameće pitanje – kako biti kvalitetan, ali i brižan lider? Na Brandstormingu u organizaciji Hrvatskoga Telekoma i Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) odgovor na ovo pitanje u svom predavanju Lead with Care ponudio je začetnik oglašavanja sa svrhom i svjetski cijenjen predavač Thomas Kolster.

Dobar lider zna da promjena nije laka i da zahtijeva vrijeme – no također je svjestan činjenice da ona započinje s nama samima i preuzimanjem odgovornosti, naglasio je Kolster. Brendovi su preuzeli ulogu pokretača promjena te, žele li postati liderima, moraju pokazati da im je stalo do boljitka društva, a to se najbolje postiže aktivnim djelovanjem.

Ako kao brend tražite svrhu, zapitajte se koju ulogu u životu drugih možete imati i u kojem im segmentu njihovih privatnih i poslovnih života možete pomoći. Smisao je u tome da svojim korisnicima pomognete da budu heroji vlastitih života umjesto da od svoga brenda činite superheroja – jer to će doći samo od sebe jednom kada ljudi uz vaš brend postanu bolja verzija sebe. Kada spoznate strasti ljudi kojima kao brend želite pomoći, to će vam biti pogonsko gorivo za inspirativan rad i stvarnu promjenu, zaključio je Kolster.

Telekomunikacijska industrija sama je po sebi inspirativna jer povezuje ljude i na taj im način živote čini sadržajnijima i ljepšima, nakon Kolsterova predavanja zaključila je Branka Bajt, direktorica sektora za Brand Hrvatskog Telekoma, a u stavu da prvo morate vjerovati u svrhu svoga brenda kako biste bili spremni učiniti stvarnu promjenu s njom su se složili i Igor Vukasović, direktor Korporativnih komunikacija HT-a i Branimir Spajić, direktor Odjela za upravljanje proizvodima i korisničkim iskustvom HT-a, u razgovoru koji je moderirala Ana Vlaho Markušić, voditeljica grupe Odjela za ponudu telekomunikacijskih usluga, HT. Oni su s Kolsterom nakon uvodnoga predavanja razmijenili poslovna iskustva i razmišljanja o oglašavanju sa svrhom.