Uspješno je održana edukacija o pisanju Effie prijave – a snimka je dostupna svim prijaviteljima

Od novosti u prijavnici do postavljanja ciljeva, analitičkoga aspekta prijave te savjeta iz prijaviteljske perspektive: 90-minutna edukacija ponudila je mnoge uvide i korisne informacije za pisanje kvalitetne Effie prijave!

Svi zainteresirani, bez obzira na to jesu li već pisali Effie prijave ili će se ove godine prvi put upustiti u taj pothvat, na Effie Awards Croatia edukaciji za prijavitelje održanoj 21. prosinca 2021. mogli su čuti konstruktivna izlaganje i korisne savjete iskusnih marketinških stručnjaka. Predavači su bili dugogodišnji članovi Effie Organizacijskoga odbora Mario FraculjAnte Šalinović i Vanja Vaniček te Dina Dretvić, dugogodišnja članica žirija natjecanja, a govorili su o sljedećim temama:

  • važnost natjecanja Effie, formalni aspekti prijave i novosti u prijavnici
  • izazov, tržišni kontekst, ciljevi, insight – zašto je važno dobro definirati ciljeve i povezati ih s tržišnim kontekstom
  • analitički dio – argumentacije pomaka, tržišnih udjela, kako napraviti dobru i uvjerljivu argumentaciju te vjerodostojno prikazati podatke
  • iskustvo i savjeti izrade dobrih prijava uz primjere s ranijih izdanja natjecanja.

Tijekom sat i pol sudionici su imali priliku slušati o brojnim uvidima i prikupiti informacije korisne za pisanje kvalitetne Effie prijave. Ovi će materijali zasigurno svima dobro doći pri predstavljanju vlastitih efikasnih marketinških projekata na ovogodišnjem natjecanju, zbog čega će snimka edukacije biti dostupna tijekom cijeloga prijavnog perioda na poveznici.

Na natjecanju mogu sudjelovati projekti i kampanje koji su se provodili u Hrvatskoj od 1. 9. 2020. do 31. 1. 2022. godine. Nakon ranoga, redovnoga i kasnoga roka (koji je u tijeku do 1. veljače 2022. do kraja dana) svi će prijavitelji natjecanja Effie Awards Croatia svoje projekte moći predati u dodatnom prijavnom roku, koji će trajati do 7. veljače 2022. do kraja dana. Više informacija o dodatnom roku pogledajte na poveznici.

Pravilnik sa svim detaljima procesa prijave te relevantne informacije o natjecanju pronađite u uputama za prijavu.