Uspješno upravljanje krizom počinje u fazi pripreme i planiranja

Trening krizne komunikacije jedan je od alata koji može pomoći organizacijama u uspješnom upravljanju krizom s minimalnim štetama na reputaciju, poslovanje i uključene dionike.

Dvostruka priroda krize – jedna koja predstavlja opasnost, a druga priliku, aktualna je i danas, kad se kompanije kontinuirano suočavaju s brojnim izazovima, a nepredvidljivost, neizvjesnost i sposobnost prilagodbe postaju način života i upravljanja organizacijama. Rezultati drugog PwC-ovog istraživanje Global Crisis Survey pokazuju da je više od 70 posto ispitanika – poslovnih lidera, izjavilo da je kriza negativno utjecala na njihovo poslovanje. U istom je istraživanju čak 95 posto ispitanika izjavilo da postoji potreba za unaprjeđenjem njihovih vještina upravljanja krizom.

Iako u teoriji većina lidera zna da bi trebala imati plan odgovora na krize, samo 35 posto ispitanika PwC-ovog istraživanja ga je imalo. Dio tog kriznog plana treba biti i plan krizne komunikacije jer, kad se dogodi kriza, komunikacija organizacije treba biti brza, točna i dosljedna.

Trening krizne komunikacije u fazi pripreme i planiranja

Plan krizne komunikacije, uz definirani krizni tim te treninge krizne komunikacije predstavljaju osnovne alate pretkrizne faze u kojoj je moguće je i spriječiti nastanak krize ako učinkovito prepoznamo rizike i naučimo upravljati njima.

Crisis Simulation je učinkovit alat koji može pomoći organizacijama upravo u fazi planiranja i pripreme da preispitaju, i po potrebi prilagode strategiju odgovora na krizu te procjene pripremljenost timova na krizu. Riječ je o treningu u trajanju od četiri sata koji je prvenstveno koristan top menadžmentu, komunikacijskim stručnjacima i donositeljima odluka.

U sklopu treninga, kroz unaprijed pripremljene ili prilagođene scenarije, timovi rješavaju kriznu situaciju na digitalnoj platformi gotovo identičnoj svakodnevnom digitalnom okruženju. Scenarij hakerskog napada posebice je aktualan s obzirom na činjenicu da  se danas isti događa svakih 11 sekundi i na koje niti jedna organizacija nije imuna. Drugi scenarij odnosi se na curenje  povjerljivih informacija iz kompanije koje mogu ozbiljno naštetiti reputaciji, poslovanju i dionicima. Na kraju treninga, radi se detaljna analiza koraka i procjenjuje se razina učinkovitosti odgovora na krizu.

Trening provodi jedna od vodećih hrvatskih agencija za odnose s javnošću Komunikacijski laboratorij u partnerstvu s njemačkom agencijom Ewald & Rössing.

Crisis Simulation bit će predstavljen na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu u COWORKING SPACEU, u subotu, 24. 9. 2022. od 15 do 16 sati.