Završena godišnja revizija Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) za 2023. godinu

Sukladno čl. 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, provedena je godišnja revizija.

Uvid u izvještaje Bilance i Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima provela je PKF Fact revizija d.o.o.

 

Izvješće o revizijskom uvidu za 2023. godinu – Udruga HURA

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2023. godinu – Udruga HURA