HURA! je pokretač gotovo svih važnijih domaćih inicijativa kojima je cilj unapređenje tržišta.

To uključuje inicijative poput promicanje dobre prakse u vidu Kodeksa HURA!-e, osnivanja HURA!-ina Suda časti, pripremu Globalnih smjernica za tvrdnje o okolišu, osnivanje Hrvatske udruge za samoregulativu tržišnih komunikacija (HUK) te Udruge mjerenja televizijske gledanosti (UMTG), ali i pripremu brojnih drugih materijala koji se tiču domaćih i međunarodnih preporuka za provođenje natječaja te raznih drugih tema.