24 sata: Brigometar Croatia osiguranja izložen na Venecijanskom bijenalu