Dalmatinskiportal.hr: Utorak. Biro za propagandu. i PHD Media osvojili su Effie Grand Prix za Jadran Galenski Laboratorij