Lider.media: Neponovljiva energija zaradila je Danima komunikacija drugu britansku nominaciju za najbolji event