Damir Brčić izabran za predsjednika HURA-inog Odbora za regulaciju

Na 24. Skupštini Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje (HURA) održanoj 22. listopada 2013. u Zagrebu, Damir Brčić jednoglasnom odlukom izabran je za predsjednika HURA-inog Odbora za regulaciju.

d1Na 24. Skupštini Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje (HURA) održanoj 22. listopada 2013. u Zagrebu, Damir Brčić jednoglasnom odlukom izabran je za predsjednika HURA-inog Odbora za regulaciju.

Za vrijeme trajanja mandata, zadaća predsjednika i članova Odbora kontinuirano je praćenje i vođenje aktivnosti HURA-e vezane uz regulatorne propise o oglašavanju i tržišnom komuniciranju.

Damir Brčić na novoj funkciji u HURA-i naslijedio je dosadašnjeg predsjednika Kamila Antolovića koji nastavlja sa svojim angažmanom u funkciji stalnog člana Suda časti HURA-e.