24 sata: Boranka i Eurospin – Za Projekt pošumljavanja Eurospin će zasaditi 3.000 stabala