Liderpress.hr: Hrvoje Maljak na čelu Udruge za samoregulaciju tržišnih komunikacija Hrvatske