Media-marketing.com: Aljoša Bagola: BalCannes je zaista izuzetan motiv i izuzetna prilika za sve