Media-marketing.com: Tobijas Vaker: Oglašivačka industrija još uvek kaska u razvoju za svetom u kom živimo