Poslovni-savjetnik.com: Međunarodno najnagrađivanija domaća kreativna direktorica Jelena Fiškuš preuzima vodstvo HURA-e