Jamstva za kredite u području kulture i kreativnih industrija

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela odluku usvajanju Programa jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija.

Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija namijenjen je subjektima malog gospodarstva u sektoru kulture i kreativne industrije koji su pogođeni pandemijom koronavirusa.

Na temelju navedenoga Programa Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će u ime i za račun Republike Hrvatske odobravati jamstva za kredite za obrtna sredstva mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva.

Cilj Programa je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva u području kulture i kreativnih industrija uz smanjenje kamatne stope i/ili smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja te financiranje prihvatljivih korisnika uz dokaz kako je koronavirus imao negativni utjecaj na njihovo poslovanje.

Više detalja o Programu jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija možete naći ovdje.