Naši predstavnici u HZJZ-ovoj radnoj skupini za zaštitu djece od oglašavanja nutritivno nepovoljne hrane i pića

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) pokrenuo je inicijativu u središtu kojega su dobrobit i zdravlje djece. Fokus je inicijative i njezin glavni cilj ograničavanje oglašavanja nutritivno nepovoljne hrane i pića – što je ujedno tema važna Hrvatskoj udruzi društava za tržišno komuniciranje (HURA-i) i IAB-u Croatia te njihovim članovima – zbog čega pri HZJZ-u djeluje radna skupina koja okuplja relevantne predstavnike društva i industrije.

U radnoj skupini stoga HURA-u i IAB Croatia predstavlja četvero članova: član Suda časti HURA-e Luka Duboković (BBDO Zagreb), predstavnica tvrtki članica HURA-e i IAB-a Croatia Nina Išek Međugorac (Val grupa), predstavnik radne skupine IAB-a Croatia za (samo)regulaciju Mario Fraculj (Algebra) te izvršna direktorica HURA-e i IAB-a Croatia Dunja Ivana Ballon pridružili su se predstavnicima UNICEF-a Hrvatska, Vijeća Agencije za elektroničke medije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva, Ministarstva kulture i medija, Ureda pravobraniteljice za djecu, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Prehrambeno biotehnološkog fakulteta te Škole narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar kako bi razgovarali o ovoj važnoj temi.

Cilj je rada ove radne skupine putem sporazuma između svih dionika na tržištu ograničiti oglašavanje hrane i pića s povišenom razinom masti, soli i šećera u medijskim sadržajima namijenjenim djeci te pronaći načine za kvalitetnije funkcioniranje tržišta na dobrobit najmlađih članova našega društva.

Radna skupina definirala je akcijski plan u realizaciju kojega će se uključivati članovi HURA-e i IAB-a Croatia, a članove će se obavještavati o važnim aktivnostima i zaključcima djelovanja radne skupine.